Pohár ČKS

I.  Všeobecná ustanovení
Závod Českolipská Pirueta je pořádán v rámci Poháru ČKS A,B
Pořadatel: SK Kraso Česká Lípa
Datum konání: 4.listopad 2017 (sobota)
Místo konání: Zimní stadion Česká Lípa
Ředitel závodu: Ivana Vladimirova,
tel. 603 102 400,
e-mail : krasocl@seznam.cz
Sekretář závodu: Dobroslava Kopecká,
tel. : 602 826 561
e-mail : krasocl@seznam.cz
Technické zajištění: Rudolf Živec – reklamní agentura DEUS
www.prodeus.cz
Kancelář závodu: Po celou dobu závodu na zimním stadionu Česká Lípa
Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie, data narození a registračním číslem závodníka zašlete nejpozději do 26.října 2017 na e-mail: krasocl@seznam.cz. Případné změny v nominaci, nebo odhlášení provádějte na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo na tel. 603 102 400.
Startovné: 400,- Kč
Úhrada startovného Předem, převodem na bankovní účet Kraso Česká Lípa, z.s. (číslo účtu: 43-4188630247/0100), nejpozději do 1.11.2017. Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu a pokynů k platbě.
Úhrada nákladů: Delegovaným rozhodčím se poskytuje úhrada dle platných směrnic ČKS. Závodníci startují na vlastní náklady (případně na náklady vysílající ZOJ).
Prezentace Nejpozději 60 minut před zahájením příslušné kategorie na Zimním Stadionu. U prezentace je nutno odevzdat řádně označené CD.
Losování: Proběhne ve čtvrtek 2.11.2017 v 17:00 hodin na zimním stadionu v České Lípě v kabině číslo 3. Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS a na www.krasocl.cz.
II.  Technická ustanovení
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018 a ustanovení tohoto rozpisu a organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.
Hodnocení: Veřejné, ISU
Rozsah závodu: Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích:
– Adult A, Adult B
– Juniorky
– Žačky A, Žačky B
– Žačky mladší A, Žačky mladší B
– Žáci mladší A, Žáci mladší B
– Žačky nejmladší A, Žačky nejmladší B
– Žáci nejmladší A, Žáci nejmladší B
– Nováčci chlapci
– Nováčci dívky
– Nováčci mladší dívky
Startují: Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno startovné.
Podmínky účasti: Registrační průkaz s potvrzením o lékařské prohlídce a průkaz zdravotní pojišťovny. Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá u závodníků vysílající klub.

2x formulář plánované náplně programů (možno zaslat i e-mailem na krasocl@seznam.cz). Bude kontrolováno pořadatelem.

Hudební doprovod: K dispozici je CD přehrávač, nahrávka nesmí být v MP3 formátu. CD musí být řádně označené jménem a kategorií závodníka.
Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,– Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Ceny: První čtyři z každé kategorie obdrží poháry, všichni účastnící závodu medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
Trenéry a závodníky si pak dovolujeme pozvat na raut u ledové plochy.
Fotograf: V průběhu závodu na zimním stadionu.
Časový rozpis: Časový rozpis bude zaslán vysílajícímu klubu po rozlosování a zveřejnění na http://www.czechskating.org, http://www.krasozavody.webnode.cz, a http://www.krasocl.cz/ceskolipska-pirueta/casovy-rozpis
Vyhlášení výsledků: Mimo ledovou plochu do 45 minut po skončení příslušné kategorie.
Propozice jsou ke stažení na webové prezentaci Kraso Česká Lípa, z.s. ( www.krasocl.cz/dokumenty )