Přípravka

I.  Všeobecná ustanovení
Závod Přípravky je pořádán jako mezioddílový závod.
Pořadatel: SK Kraso Česká Lípa
Datum konání: 4.listopadu 2017 (sobota)
Místo konání: Zimní stadion Česká Lípa
Ředitel závodu: Ivana Vladimirova,
tel. 603 102 400,
e-mail : krasocl@seznam.cz
Sekretář závodu: Dobroslava Kopecká,
tel. : 602 826 561
e-mail : krasocl@seznam.cz
Technické zajištění: Rudolf Živec – reklamní agentura DEUS
www.prodeus.cz
Kancelář závodu: Po celou dobu závodu na zimním stadionu Česká Lípa
Přihlášky: Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením kategorie a data narození zašlete prostřednictvím vysílajícího oddílu nejpozději do 26.října 2017 na e-mail: krasocl@seznam.cz.
Startovné: 400,- Kč všechny kategorie
Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím se poskytuje úhrada dle platných směrnic ČKS. Závodníci startují na vlastní náklady (případně na náklady vysílající ZOJ).
Prezentace: Nejpozději 45 minut před zahájením závodu příslušné kategorie.
Losování Vždy 30 minut před zahájením závodu příslušné kategorie.
Vyhlášení výsledků Do 45 minut po ukončení příslušné kategorie na zimním stadionu.
II.  Technická ustanovení
Předpis: Závodí se podle ustanovení tohoto rozpisu.
Rozsah závodu: Pohár ČKS
– přípravka I (nar. po 1.7.2011)
– přípravka III (bez omezení věku)
Startují: Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.
Podmínky účasti: Registrační průkaz závodníka, nebo průkaz zdravotní pojišťovny.
Hodnocení: Veřejné, systém OBO násobek VJ – 1,0 .
Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,– Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Ceny: První čtyři z každé kategorie obdrží poháry, všichni účastnící závodu medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
Trenéry a závodníky si pak dovolujeme pozvat na raut u ledové plochy.
Fotograf: V průběhu závodu na zimním stadionu.
Časový rozpis: Časový rozpis bude upřesněn dle počtu přihlášených závodníků a bude zaslán na e-mail vysílajícího oddílu. Dále bude zveřejněn na http://www.krasozavody.webnode.cz, a http://www.krasocl.cz/ceskolipska-pirueta/casovy-rozpis
Propozice jsou ke stažení na webové prezentaci Kraso Česká Lípa, z.s. ( www.krasocl.cz/dokumenty )
III. Předpis
Přípravka I:
Jednotlivé prvky se provádí mezi modrými čarami ledové plochy v následujícím pořadí:
1) stromeček vpřed
2) buřtíky vpřed
3) vozíček na jedné noze (nebo na obou)
4) čáp
5) šourák
Přípravka II a III:
Jednotlivé prvky se provádí dle přiloženého nákresu v následujícím pořadí:
1) stromeček
2) šourák
3) mávátka
4) překládání vpřed (libovolná strana)
5) váha vpřed
6) pirueta

českolipská pirueta 6 - přípravka